Javni poziv za istraživačke projekte Konkurs za nagradu „Zagorka Golubović“ namenjenu mlađim istraživačima

Najave

KOMEMORACIJA POVODOM GODIŠNJICE SMRTI TRIVE INĐIĆA

Trivo Inđić (1938–2020) je bio sociolog kulture, hispanista i diplomata. Diplomirao je i magisti...

Pročitaj više >

19 May 2021

Milovan Šuvakov: Vizuelizacije otvorenih podataka

Otvoreni podaci predstavljaju državne podatke koji bilo ko može da slobodno koristi i redistribuir...

Pročitaj više >

24 May 2021

Otvoreni razgovori: Kakvo društvo želimo? Kakvu životnu sredinu želimo? Otvoreni razgovori: Kakvo društvo želimo? Kakvu živo...

Kakvu životnu sredinu želimo? Institut za filozofiju i društvenu teoriju pokreće široku javnu d...

Pročitaj više >

26 May 2021

Šta je još preostalo od Bildung-a? Razgovor o knjizi “Od obrazovanja do neobrazovanja” Igora Cvejića i Predraga Krstića Šta je još preostalo od Bildung-a? Razgovor o knjizi ...

Knjiga „Od obrazovanja do neobrazovanja“ koju su priredili Igor Cvejić i Predrag Krstić predst...

Pročitaj više >

01 June 2021

Predavanje

Siran Hovhanisjan: Studirati rod u Jermeniji: istraživanje, politika i buđenje antidženderizma Siran Hovhanisjan: Studirati rod u Jermeniji: istraživ...

Antirodne kampanje u Jermeniji su pokušale da unište nade u napredak rodne ravnopravnosti, počev ...

Pročitaj više >
Pogledaj sve najave >

Institut u brojkama

61

Objavljenih knjiga od 2011 do danas, od čega je 25% na stranim jezicima.

554

Održanih događaja sa 2119 registrovanih učesnika.

10

Realizovanih projekata, koji su uključili 61 partnera.