Džefri Hodžson: Šta je kapitalizam?

Institut za filozofiju i društvenu teoriju i Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo organizuju predavanje
 

Džefri Hodžson

„Šta je kapitalizam?“ (What is Capitalism?)

 

Razumevanje prirode kapitalizma, njegove dinamike i slabosti, osnovni je cilj Hodžsonove knjige Conceptualizing Capitalism. Razumevanje, za Hodžsona, nije moguće bez pravilnog definisanja kapitalizma. Definisanje kapitalizma kao spoja privatne svojine i tržišta značilo bi da ovaj sistem datira još iz antičkih vremena, budući da tržišta, robna razmena i imovinska prava postoje već hiljadama godina. Pitanje je koje su to druge ključne institucije podstakle pojavu kapitalizma.

Hodžson naglašava značaj države i pravnog sistema za nastanak i razvoj kapitalizma. Pored toga, kao što to čini Šumpeter pre njega, Hodžson ističe i ulogu bankarstva u razvoju kapitalizma. Na taj način, početak kapitalizma vezuje za početak 18. veka, industrijsku i finansijsku revoluciju i eksplozivni rast produktivnosti. Važna karakteristika kapitalizma jeste inherentna klasna nejednakost koja potiče od prirode imovine u vlasništvu kapitalista i radnika.