Međunarodni seminar:
RASA, NACIJA, KLASA: Nejasni identiteti

Međunarodni seminar povodom tridesetogodišnjice knjige RASA, NACIJA, KLASA: Nejasni identiteti

 

Uvodno predavanje: Manuela Bojadžijev, Humboldt-Universität zu Berlin/Berliner Institut für empirische Integrations-und Migrationsforschung (BIM)

Sledeće godine se navršava tri decenije od objavljivanja dela Rasa, nacija, klasa: nejasni identiteti (Race, Nation, Class: Ambiguous Identities) Etjena Balibara (Etienne Balibar) i Imanuela Volerstina (lmmanuel Wallerstein). Knjiga koju karakteriše specifična „dijaloška“ struktura vremenom je postala veoma uticajna u proučavanju rasizma, kao i u interdisciplinarnoj britanskoj školi kulturnih studija. Objavljivanju ovog dela prethodio je niz debata Volerstina i Balibara u Maison des sciences de l’homme u Parizu, u periodu 1985-1987. Tokom ovih susreta dvojica autora su razvila metodu tzv. „praktikovanja teorije” (practice of theory), dijalošku metodu koja je podrazumevala postepenu elaboraciju i međusobno ukrštanje triju osnovnih koncepcija – rase, nacije i klase – kroz istovremenu istorijsko-empirijsku i teorijsku analizu.

Volerstin i Balibar artikulišu kompleksnu analizu uloga koje su klasifikatorne sheme rase, nacije i klase igrale u procesu geneze i globalnog širenja kapitalizma, prevashodno u cilju legitimizacije ekstremnih društvenih nejednakosti koje kapitalistički poredak društvene reprodukcije kontinuirano stvara. Središnji teorijski doprinos knjige sastoji se u Volerstinovom i Balibarovom razot- krivanju pukotina, kontradikcija u složenom tkanju konceptualnog i empirijskog međuprožimanja ovih triju kategorija, upućujuči nas na činjenicu da bilo koja politička strategija otpora dominaciji koja se temelji na ovim kategorijama mora da ukaže na ove kontradikcije, i to na takav način da se one više ne mogu diskurzivno „prekriti“ u cilju sistemske legitimizacije. Knjiga nam, napokon, skreće pažnju i na to da se konstelacija rasa-nacija-klasa konstantno obnavlja i osnažuje u globalnom kapitalizmu, te da zahteva i konstantno promišljanje novih strategija otpora.

Seminar na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju nastojaće da promisli relevantnost i heurističku plodnost Balibarove i Volerstinove studije danas. Seminar će pokušati da, u ovom vremenski ograničenom kontekstu, primeni „dijaloški“ metod same studije, odnosno „praktikovanje teorije“ u pokušaju njene reaktualizacije. Učesnici su pozvani da ispitaju mogućnosti kritičke rekonstrukcije pojedinih aspekata studije odnosno njene celine, ili pak da razmotre puteve moguće primene Balibarove i Volerstinove perspektive u analizi načina na koji se fundamentalne kategorije rase, nacije i klase (pojedinačno ili u sintetičkom smislu) danas koriste u svrhu legitimizacije ili kritike kapitalizma, na globalnom planu kao i na području bivše Jugoslavije.

 

Učesnici:

Rastko Močnik, Profesor u penziji na Univerzitetu u Ljubljani, gostujući profesor na Fakultetu za medije i komunikacije na Univerzitetu Singidunum (Slovenija i Srbija)

Gordan Maslov, Saradnik centra za društveno-humanistička istraživanja (Hrvatska)

Valida Repovac Nikšić, Docent na Fakultetu za političke nauke, Univerzitet u Sarajevu (Bosna i Hercegovina)

Nataša Sardžoska Gostujući saradnik, Centar za napredne studije jugoistočne Evrope, Sveučilište u Rijeci (Hrvatska)

Vedran Džihić, Viši naučni istraživač, Univerzitet u Beču (Austrija)

Vladimir Vuletić, Docent, Odeljenje za sociologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu (Srbija)

Marko Božić, Naučni saradnik, Pariz-Sorbona IV (Francuska)

Petar Bojanić (IFDT)

Aleksandar Fatić (IFDT)

Marjan Ivković (IFDT)

Srdjan Prodanović (IFDT)

Djurdja Trajković (IFDT)

Jelena Vasiljević (IFDT)

Adriana Zaharijević (IFDT)

Carlo Burelli, Saradnik centra za napredne studije jugoistočne Evrope, Sveučilište u Rijeci (Hrvatska)

Mónica Cano, Saradnik centra za napredne studije jugoistočne Evrope, Sveučilište u Rijeci (Hrvatska)

Davide Pala, Saradnik centra za napredne studije jugoistočne Evrope, Sveučilište u Rijeci (Hrvatska)

 

PROGRAM