U okviru projekta Mapiranje doktora nauka u dijaspori koji organizuje Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Univerziteta u Beogradu uz podršku Westminster foundation for democracy, sprovodi se anketa za sve naše najobrazovanije stručnjake i stručnjakinje iz dijaspore koji su doktorirali ili doktoriraju u inostranstvu. Sve ovo dodatno dobija na važnosti ako se pogledaju statistike o „odlivu mozgova“ koji u Srbiji traje već decenijama unazad.

Cilj ovog projekta upravo je da sačini bazu podataka o našim najobrazovanijim stručnjacima i stručnjakinjama iz dijaspore, da identifikuje njihovu spremnost na obuhvatniju i trajniju saradnju sa naučnim institucijama i naučnom zajednicom Srbije, te da prikupi ideje o tome kako bi se ona mogla uspostaviti i produbiti. Mnogi od njih već rade na stranim univerzitetima, u naučnim ustanovama i vodećim kompanijama. Njihov potencijal za Srbiju uglavnom je neiskorišćen, a pojedinačni angažmani ako i postoje su nepoznanica.

Informacije prikupljene ovim projektom mapiranja biće javno dostupne na sajtu Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu, na stranici: anketa.ifdt.bg.ac.rs. uz poštovanje zakona o privatnosti.

Pozivamo kolege i koleginice koje su u dijaspori, kao i one koji znaju ljude iz dijaspore da popune anketu i da proslede anketu dalje.

Anketa je dvojezična, na srpskom i engleskom jeziku.