Trajanje projekta: jun – decembar 2021

Nosilac : Savez studenata Univerziteta u Novom Sadu

Istraživački tim IFDT-a: Aleksandar Ostojić, Predrag Krstić, Jelena Ćeriman, Miloš Janković i Sara Nikolić

Projekat je osmišljen sa namerom da promoviše ulogu i društveni značaj humanistike i društvenih nauka u srednjoškolskom obrazovanju.

Projekat se realizuje u formi dvodnevnih radionica u kojima učestvuju učenice i učenici gimnazija, umetničkih i stručnih srednjih škola, kao i omladinski aktivisti i aktivistkinje. Radionice vode stručnjaci koji pored akademske afilijacije i iskustva poseduju godine praktičnog, nastavnog i aktivističkog iskustva na ovakvim i srodnim projektima. Dvodnevne radionice sastoje se iz dva četrdesetominutna istraživačka i dva devedesetominutna, interaktivna predavačka segmenta. Istraživačkim segmentima ispituju se stavovi učesnika o ulozi humanističkog obrazovanja, kao i eventualna promena stava nakon radionice.

Prikupljeni rezultati će biti naučno sistematizovani i promovisani putem publikacija i javnih događaja u organizaciji IFDT.