O zdravom razumu

Džon Djui, Kliford Gerc, O zdravom razumu, priredio, predgovor napisao i sa engleskog preveo Srđan Prodanović, Akademska knjiga – IFDT, Novi Sad – Beograd, 2021, 104 str.

U ovoj publikaciji dvojica klasika savremene društvene teorije, Džon Djui i Kliford Gerc nude svoje – u velikoj meri suplementarne uvide – o fenomenu zdravog razuma. Djui se fokusira na razlike koje postoje između zdravorazumskog mišljenja i nauke, tvrdeći da je u tom pogledu nemoguće braniti bilo kakvu vrstu oštre distinkcije. Njihov odnos bi, smatra Djui, trebalo promišljati kao oblik transakcija putem kojih se obe vrste znanja kontinuirano međusobno menjaju. Sa druge strane, Gerc nastoji da sagleda zdrav razum kao element kulturnog sistema. Prema njegovom mišljenju, ovaj oblik znanja se ne tiče samo praktičnih uvida, već je u stanju da na metafizičkom nivou postavlja granice mogućeg i moralno dopustivog – što na koncu znači da je uporedni metod od izuzetnog značaja pri svakom nastojanju da razumemo ključne karakteristike zdravorazumskog mišljenja.