Univerzitet u Srbiji i njegova društvena odgovornost

Gazela Pudar Draško i Aleksandar Pavlović

Kakva je uloga univerziteta u srpskom društvu? Da li on treba samo da obrazuje mlade ljude, ili zaposleni na univerzitetu, kao i sam univerzitet u celini, imaju i širu društvenu ulogu i odgovornost? Kako se ta odgovornost očituje i dokle sežu njene granice?