Trivo Inđić: život i delo

Priredio Miloš Ćipranić

 

Trivo Inđić (1938–2020), sociolog, hispanista i diplomata, bio je član grupe Praxis i kruga profesora Filozofskog fakulteta u Beogradu iz koga je proistekao Institut za filozofiju i društvenu teoriju.

Knjiga Trivo Inđić: život i delo sadrži u u rečima izrađene komemorativne portrete Triva Inđića, čiji su autori Ivan Vejvoda, Milena Dragićević Šešić, Marko Fernandez i Miloš Ćipranić, kao i do sada neobjavljeni autobiografski spis koji je Trivo Inđić ostavio iza sebe i bibliografiju njegovih radova.

Izdavač
Institut za filozofiju i društvenu teoriju
Univerzitet u Beogradu

Edicija
Zasluga

Obim: 139 strana

Godina izdanja: 2021.
ISBN 978-86-80484-81-5