Deliberativno građanstvo

Irena Fiket

Deliberativno građanstvo predstavlja pokušaj da se, kako teorijski tako i empirijski, problematizuje i istraži koncept građanstva unutar deliberativne demokratije i time približi, na naučnim uvidima zasnovan odgovor na pitanje: „Da li bi građanstvo trebalo da bude ohrabreno i osnaženo da učestvuje u deliberativnom formulisanju političkih odluka i koje su prednosti takvog učešća?“ Autorka u knjizi razmatra ulogu građanstva, ali i postavlja okolna pitanja: šta je deliberativna demokratija i šta je razlikuje od drugih modela demokratije?; kakav je odnos teorijskog modela deliberativne demokratije i njenih različitih modaliteta primene?; koje su to specifičnosti transformativnog procesa formiranja deliberativnog građanstva?; može li građanstvo razviti kapacitete da promišlja društveno-političke probleme iz različitih perspektiva i razvije prošireno razumevanje?

Deliberativno građanstvo
Irena Fiket

Izdavači
Institut za filozofiju i društvenu teoriju
Univerzitet u Beogradu

Akademska knjiga
Novi Sad

Edicija
Arcus

Obim: 135 stranice

Godina izdanja: 2019

ISBN 978-86-80484-46-4