Hermeneutika: istorija, osnove i klasici teorije razumijevanja

Željko Radinković

Hermeneutika. Istorija, osnove i klasici teorije razumijevanja bavi se razumijevanjem kao univerzalnim fenomenom, ali i njegovim znacajem za metodologiju društvenih i duhovnih nauka. Neka od najvažnijih pitanja njihovog utemeljenja i metodologije raspravljana su upravo u okviru raznih hermeneutickih koncepata. Medu njima, posebno se isticu klasici hermeneutike poput Šlajermahera, Diltaja i Gadamera, ali i Hajdegera, koji je pocetkom 20. vijeka problemu razumijeva nja dao egzistencijalnoontološki karakter i utemeljio ono što se podrazumijeva pod ontološkim obratom u hermeneutici. Posljednjih decenija hermeneutika je donekle potisnuta iz rasprava o ustrojstvu društvenih nauka, ali postepeno dobija na znacaju u sferama kao što su etika, filozofija tehnike, antropologija, filozofska praksa. Ova knjiga predstavlja pokušaj da se ponovo skrene pažnja na hermeneutiku kao nezaobilazan faktor u tom diskursu, te da se predstave najvažnije pozicije i metodološki problemi tokom njene istorije koja je duga gotovo koliko i istorija same filozofije.

Hermeneutika: istorija, osnove i klasici teorije razumijevanja
Željko Radinković

Izdavači
Institut za filozofiju i društvenu teoriju
Univerzitet u Beogradu

Akademska knjiga
Novi Sad

Edicija
Arcus

Obim: 187 stranica

Godina izdanja: 2020.

ISBN 978-86-80484-53-2