O čemu govorimo kada govorimo o intelektualcu: ideje i iluzije

Gazela Pudar Draško

O čemu govorimo kada govorimo o intelektualcu: ideje i iluzije nastoji da osvetli kompleksnost pojma i pojave, njihove međusobne veze i da konstruiše postavke koje bi osvetlile ulogu intelektualaca u društvenom životu, a posebno u onom kulturno-simboličkom polju koje omeđuje nacionalno. Poglavljima je obuhvaćen pregled ključnih pojmova, polazeći od intelektualca i njegovog poimanja u kontekstu istorijske i teorijske prizme, gde su obuhvaćene kontroverze koje ovom konceptu ne manjkaju. Zatim se fokusira na pitanje povezanosti intelektualaca i nacionalnog, a posebno ulogu intelektualaca u formiranju i održavanju nacionalnog. Na kraju, knjiga se dotiče uloge intelektualaca u raspadu Jugoslavije.

O čemu govorimo kada govorimo o intelektualcu: ideje i iluzije
Gazela Pudar Draško

Izdavač
Institut za filozofiju i društvenu teoriju
Univerzitet u Beogradu

Edicija
O čemu govorimo kada govorimo o…

Obim: 174 stranice

Godina izdanja: 2017.

ISBN: 978-86-80484-14-3