Šta zdrav razum može da učini za društvenu teoriju? Ka pragmatičkom shvatanju prakse

Srđan Prodanović

U publikaciji Šta zdrav razum može da učini za društvenu teoriju: ka pragmatičkom shvatanju prakse istražuju se one vrste svakodnevnog znanja na koja se nužno oslanjamo i stoga često (samo)podrazumevajući nazivamo zdravim razumom. Oslanjajući se na nasleđe pragmatizma u sociologiji, Srđan Prodanović nastoji da pokaže da zdrav poseduje unutrašnju strukturu i dinamiku što dovodi u  pitanje uvrežena stanovišta prema kojim ova vrsta znanja nema nikakvu epistemološku vrednost ili pak predstavlja svojevrsnu osnovu svakog kritičkog uvida. Studija nam utoliko sugeriše da je dublje razumevanje ove strukture od ključne važnosti za svaku vrstu društvene teorije koja pretenduje da bude angažovana.

Šta zdrav razum može da učini za društvenu teoriju? Ka pragmatičkom shvatanju prakse
Srđan Prodanović

Izdavač
Institut za filozofiju i društvenu teoriju
Univerzitet u Beogradu

Edicija
Prudentia

Obim: 242 stranica

Godina izdanja: 2017

ISBN 978-86-80484-15-0