Angažman: uvod u studije angažovanosti

Uredile Adriana Zaharijević i Jelena Vasiljević

U zborniku posvećenom ideji angažmana zastupljeni su tekstovi članova Grupe za studije angažmana. Cilj zbornika je ujedno ambiciozan – da ponudi osnov za polje studija angažovanosti – i skroman – da to učini nudeći moguće različite disciplinarne smernice za propitivanje višeslojnog pojma angažovanosti, koji je uvek uronjen u praksu i čije je značenje neodvojivo od aktivnosti pojedinaca i grupa koje se oko nekog problema angažuju. Taj problem je odveć često povezan s pitanjem društvenih i političkih promena. Zbornik kroz pet celina nastoji da razloži ko se angažuje, da pokaže kakva je veza angažmana i društvenih pokreta koji reaguju na određeni društveni trenutak, da situira angažman u javne i privatne prostore, nekad brišući njihove granice, da propita ulogu intelektualaca koji propisuju razmere društvenog angažmana, kao i da razmotri probijanje angažmana u društvenoj teoriji i književnosti. Angažman je prvi zbornik koji odlikuje takva namera na našim prostorima i šire. Ujedno, on je reprezentativni leksikon teorijskih glasova koje IFDT okuplja.

Angažman: uvod u studije angažovanosti
Uredile Adriana Zaharijević i Jelena Vasiljević

Izdavači

Institut za filozofiju i društvenu teoriju
Univerzitet u Beogradu

Akademska knjiga
Novi Sad

Edicija
Posebna izdanja

Obim: 299 stranica

Godina izdanja: 2017

ISBN 978-86-6263-158-9