Na šta mislimo kada kažemo... Ka pravednim stambenim politikama

Bojan Vranić, Ivan Stanojević, Mihailo Gajić

Ovaj rad predlaže reformu dela poreskog sistema koji se bavi stambenim prostorom. Reforma bi imala za cilj da demotiviše građane i privredu da kupuju i poseduju stambeni prostor kao investicionu imovinu ili štednu imovinu. Ideja je da se na taj način smanji tražnja, a poveća ponuda stambenog prostora na tržištu. Na taj način bi stambeni prostor postao pristupačniji ljudima koji u njemu žele da žive.

Na šta mislimo kada kažemo… Ka pravednim stambenim politikama
Bojan Vranić, Ivan Stanojević, Mihailo Gajić

Izdavači
Institut za filozofiju i društvenu teoriju
Univerzitet u Beogradu

Institut za demokratski angažman jugoistočne Evrope
Beograd

Edicija
Trg

Obim: 14 stranica

Godina izdanja: 2022

ISBN 978-86-80484-94-5