Na šta mislimo kada kažemo... Radna snaga – potencijal i iskorišćenost

Marija Drobnjaković, Milena Panić, Vlasta Kokotović Kanazir

Radna snaga tretira se kao generator razvoja društva u celini, kao kontingent na kome počiva ekonomska i demografska vitalnost. Iz tog razloga, ova tema je u žiži istraživača različitih profila i predmet nacionalnih institucionalnih rešenja. Istraživanje je usmereno na identifikaciju prostornih paterna i razumevanje lokalnih karakteristika radne snage, kao i tumačenje njihove uzročnosti. Koncipirano je tako da istovremeno tretira potencijal radne snage na lokalnom nivou u Srbiji, kao i stepen njene iskorišćenosti, kroz analizu obima, strukture (pol, starost, aktivnost, delatnost, nivo obrazovanja) i elemenata u oblasti zapošljavanja (ponude i potražnje radnih mesta). Izvedena tipologija opština je ukazala na prostore sa „slabim“ i „jakim“ potencijalom radne snage na kojoj su zasnovane smernice za prevazilaženje problema na lokalnom tržištu rada, u cilju dostizanja izbalansiranog razvoja lokalnih sredina.

Na šta mislimo kada kažemo… Radna snaga – potencijal i iskorišćenost
Marija Drobnjaković, Milena Panić, Vlasta Kokotović Kanazir

Izdavači
Institut za filozofiju i društvenu teoriju
Univerzitet u Beogradu

Institut za demokratski angažman jugoistočne Evrope
Beograd

Edicija
Trg

Obim: 17 stranica

Godina izdanja: 2022

ISBN 978-86-82324-00-3