Na šta mislimo kada kažemo... Siromaštvo dece?

Jelena Žarković, Aleksandra Anić

Cilj ove publikacije je da široj publici na jednostavan način pokaže zašto je borba protiv siromaštva dece bitna za jedno društvo. Ovo je tema o kojoj se nedovoljno govori i piše u javnom prostoru, a treba da predstavlja prioritet svakog društva. Siromaštvo je nasledno u smislu da deca rođena u siromaštvu imaju velike šanse da svoju decu odgajaju u sličnim uslovima. Da bi se prekinuo taj niz država bi trebalo merama socio-ekonomske politike da nastoji da smanji broj dece koja odrastaju u siromaštvu. Pre svega, potrebno je omogućiti da deca iz siromašnijih porodica imaju jednake šanse za kvalitetno obrazovanje koje će im omogućiti da postižu rezultate kao i deca iz bogatih porodica. Deca iz porodica nižeg socio-ekonomskog statusa su mnogo češće funkcionalno nepismena i za svojim vršnjacima iz imućnijih porodica kasne za čak dve školske godine prema rezultatima međunarodnog testiranja. Ne postoji investicija koja se više isplati za jedno društvo od ulaganja u decu. Deca koja nisu materijalno uskraćena, koja imaju adekvatnu zdravstvenu zaštitu i dobro obrazovanje su buduća produktivna baza društva koja će doprineti dugoročnom napretku svake zemlje.

Na šta mislimo kada kažemo… Siromaštvo dece?
Jelena Žarković, Aleksandra Anić

Izdavači
Institut za filozofiju i društvenu teoriju
Univerzitet u Beogradu

Institut za demokratski angažman jugoistočne Evrope
Beograd

Edicija
Trg

Obim: 12 stranica

Godina izdanja: 2022

ISBN 978-86-80484-96-9