Slikar, gluvonema figura

Hose Ortega i Gaset, Ana Marija Lejra

Tema knjige je odnos između slikarstva i gluvonemosti. U izražavanju i komunikaciji, slikar i gluva osoba se primarno ne služe rečima, već neverbalnim gestovima. Još je u antici uočena veza između slikarskog i nemog akata, i ona će biti tematizovana u dugom vremenom periodu, sve do XX veka. Da navedena relacija nije samo metaforička svedoče primeri osoba oštećenog sluha i koje su ostavile bitan trag u istoriji slikarstva. Pored opsežnog predgovora Miloša Ćipranića, knjiga obuhvata 2 eseja – „Oživljavanje slika“ (1946) Hosea Ortege y Gaseta i „Mimika u umetnosti“ (1998) Ane Marje Lejre.

Slikar, gluvonema figura
Hose Ortega i Gaset, Ana Marija Lejra

Izdavači
Institut za filozofiju i društvenu teoriju
Univerzitet u Beogradu

Akademska knjiga
Novi Sad

Edicija
Minima

Obim: 114 stranica

Godina izdanja: 2018

ISBN 978-86-80484-28-0