Thinking beyond Capitalism

Aleksandar Matković, Mark Losoncz, Igor Krtolica

Thinking beyond Capitalism zbornik je radova konferencije “Thinking Beyond Capitalism”, održane u Beogradu 2015. godine u organizaciji Instituta za filozofiju i društvenu teoriju. Glavni cilj konferencije bio je otvaranje prostora za opštu raspravu o novonastalim problemima u savremenom kapitalizmu, njegovoj krizi i kritikama, posebno s obzirom na novine koje je uvela finansijska kriza 2007-2008. Zbornik je podeljen u nekoliko delova, koji se bave sjedećim temama: oblici marksizma, analize i kritička promišljanja postmoderne, geopolitika i prostori kapitalizma.

Thinking beyond Capitalism
Aleksandar Matković, Mark Losoncz, Igor Krtolica

Izdavač
Institut za filozofiju i društvenu teoriju
Univerzitet u Beogradu

Edicija
Conferentia

Obim: 268 stranica

Godina izdanja: 2015

ISBN 978-86-80484-00-6