Vreme, svest i kompleksnost: temporalnost u Bergsonovoj i Huserlovoj filozofiji

Mark Lošonc

Vreme, svest i kompleksnost je analiza Bergsonovog i Huserlovog shvatanja temporalnosti. Marl Lošonc posebnu pažnju posvećuje kako radikalnim kritikama izvesnih svakidašnjih i filozofskih shvatanja vremenitosti, tako i pokušajima da se vremenitost konceptualizuje kao kvalitativna, heterogena i dinamična dimenzija iskustva. S jedne strane, knjiga se fokusira na različite aspkekte Bergsonove filozofije trajanja (kritika spacijalizacije vremena, virtuelnost sećanja, etičke konsekvence…), a, s druge strane, detaljno prati razvoj faze Huserlove filozofija vremena (predavanja u vremenu, Bernau manuskripti, C-manuskripti). Ono što povezuje različite metafizičke i fenomenološke uvide jeste pojam kompleksnosti, odnosno težnja da se ne zahvati samo neki intratemporalni fenomen ili nevremenske okvir temporalnosti, već sama vremenitost.

Vreme, svest i kompleksnost: temporalnost u Bergsonovoj i Huserlovoj filozofiji
Mark Lošonc

Izdavači
Institut za filozofiju i društvenu teoriju
Univerzitet u Beogradu

Izdavačka knjižnica Zorana Stojanovića
Novi Sad

Edicija
Theoria

Obim: 443 stranica

Godina izdanja: 2018

ISBN 978-86-7543-346-0