Holokaust i filozofija

Uredili Mark Lošonc i Predrag Krstić

Zbornik radova Holokaust i filozofija predstavlja pregled stanja teorijskog izučavanja Holokausta na našem govornom području, koji svojim sadržajem inspiriše dalja istraživanja. Priilozi u Zborniku podeljeni su u tri tematske celine. Prvu sačinjavaju tekstovi koji iskušavaju pristupe različitih filozofskih orijentacija Holokaustu. Drugi blok zbornika posvećen je književnim predstavama, prikazima i refleksijama Holokausta. Zajedničkom karakteristikom tekstova završnog dela Zbornika moglo bi se smatrati usredsređivanje na ono što sledi posle Holokausta: na njegove posledice, makar koliko i na njegovo „objašnjenje“, na modele razumevanja koji ne samo teoriju, nego i praksu mogu učiniti smislenom, ukoliko ona mora da postoji u senci jednog kardinalnog zločina.

Holokaust i filozofija
Uredili Mark Lošonc i Predrag Krstić

Izdavač
Institut za filozofiju i društvenu teoriju
Univerzitet u Beogradu

Edicija
Disput

Obim: 235 stranice

Godina izdanja: 2018

ISBN 978-86-80484-18-1