Politiken des Lebens

Uredili Željko Radinković, Jan Müller, Rastko Jovanov

Zbornik Politiken des Lebens: Technik, Moral und Recht als institutionelle Gestalten der menschlichen Lebensform [Politike života: tehnika, moral i pravo kao institucionalni oblici ljudskih formi života] sadrži niz tekstova koji se bave izazovima moderne biopolitike kao institucionalnim uslovima individualnog i kolektivnog delanja. Uslovi o kojima je reč tiču se tehničkog predodređenja djelanja, njegove normativnosti i moralnog utemeljenja i opravdanja, ali i uticaja biopolitičkih dispozicija na narativno oblikovanje, artikulaciju i refleksiju delanja. Biomoć se shvata kao modalno određeni relacionalni sklop sa specifičnom oblasti predmeta kojih se tiče i specifičnom primenom.

Politiken des Lebens: Technik, Moral und Recht als institutionelle Gestalten der menschlichen Lebensform
Uredili Željko Radinković, Jan Müller, Rastko Jovanov

Izdavač
Institut za filozofiju i društvenu teoriju
Univerzitet u Beogradu

Edicija
Disput

Obim: 254 stranice

Godina izdanja: 2015

ISBN 978-86-82417-91-0