Prošlost u sadašnjosti: prilozi prenosu sećanja kroz vreme

Gordana Đerić

Knjiga Prošlost u sadašnjosti: prilozi prenosu sećanja kroz vreme Gordane Đerić sastoji se iz tekstova koji problematizuju istorijsko i političko pamćenje u postjugoslovenskim društvima. Analizirajući način konstruisanja pamćenja srpskog društva, zatim fenomen selektivnog pamćenja i selektivnog zaboravljanja u srpskoj i hrvatskoj politici, a potom i ulogu književne kritike u formiranju jugoslovenskog pamćenja na primeru Njegoša, Vuka Karadžića i Branka Radičevića, Gordana Đerić pokušava da dokaže da su fenomeni poput mita i stereotipa ne samo korisne analitičke kategorije, nego i ključno sredstvo saznanja u analizi prenosa kolektivnih sećanja. Autorka nastoji da dokaže da je prošlost ne samo nešto čime manipulišemo iz dnevnopolitičkih razloga, onda kada pokušavamo da intervenišemo ne bismo li uspostavili zadovoljavajući narativ, već se proces uspostavljanja narativa često otima kontroli koju ti koji prave narative pokušavaju da uspostave. Samim tim, jedna od centralnih tema ove knjige je kako Slobodan Milošević i Zoran Đinđić posthumno uređuju naš svet, tj. „kako ih iznova u javnosti stvaraju i izmišljaju njihovi savremenici“.

Prošlost u sadašnjosti: prilozi prenosu sećanja kroz vreme
Gordana Đerić

Izdavači
Institut za filozofiju i društvenu teoriju
Univerzitet u Beogradu

„Filip Višnjić“
Beograd

Edicija
Fronesis

Obim: 166 stranica

Godina izdanja: 2010

ISBN 978-86-82417-24-8