Figura neprijatelja: preosmišljavanje srpsko-albanskih odnosa

Uredili Aleksandar Pavlović, Adriana Zaharijević, Gazela Pudar Draško and Rigels Halili

Knjiga Figura neprijatelja: preosmišljavanje srpsko-albanskih odnosa nastoji da prevrednuje srpsko-albanske negativne međusobne percepcije, da ukaže na zajedničku prošlost i tradiciju i istakne ranije i aktuelne primere saradnje, kao i da ponudi kritičku analizu savremenog srpskog, kosovskog i albanskog društva. Glavna namera autora je da „odgonetnu” problematične odnose između Srba i Albanaca – odnosno da sagledaju poreklo tih percepcija i identifikuju aktere koji su im kumovali, i da pronađu načine za razrešenje i suočavanje sa ovim neprijateljstvom. Tretirajući neprijateljstvo kao konstrukt dugotrajnog diskursa o srpskom ili albanskom „Drugom“, naučnici i intelektualci iz Srbije, Albanije i sa Kosova ispituju poreklo, kanale, aktere i prenosioce ovog diskursa od 18. veka do danas.

Figura neprijatelja: preosmišljavanje srpsko-albanskih odnosa
Uredili Aleksandar Pavlović, Adriana Zaharijević, Gazela Pudar Draško and Rigels Halili

Izdavači
Institut za filozofiju i društvenu teoriju
Univerzitet u Beogradu

Beton
Beograd

Edicija
TonB

Obim: 464 stranica

Godina izdanja: 2015

ISBN 978-86-82417-86-6