Nasilje, figure suverenosti

Petar Bojanić

Kroz analizu odnosa neprijatelja i suverena u misli Karla Šmita, Petar Bojanić ispituje „ʽsmeštanje’ i ʽbrisanje’ Nasilja u Suverenost(i)“. Nasilje nije „zamena“ za suverenost; suverenost je figura: „oblik, skulptura, ustanova, izmišljotina, uobrazilja, forma, Gestalt, tip, lice, fizionomija…“ Pored dela Karla Šmita, autor razmatra figuru nasilja i kroz čitanje Kantove Metafizike morala, fragmenata iz Hegelovih spisa, kao i iz dela Tomas Hobsa i Hane Arent. Završni eseji u ovom delu posvećeni su razmatranju ʽpseudo-suverenostiʼ na primerima država bivše Jugoslavije.

Nasilje, figure suverenosti
Petar Bojanić

Izdavači
Institut za filozofiju i društvenu teoriju
Univerzitet u Beogradu

„Filip Višnjić“
Beograd

Edicija
Fronesis

Obim: 240 stranica

Godina izdanja: 2007

ISBN 978-86-82417-17-0