Politics of Enmity

Edited by Gazela Pudar Draško, Aleksandar Pavlović and Eltion Meka

Ovaj zbornik predstavlja doprinos diskusiji o naciji, nacionalizmu i njihovom neizbežnom pratiocu – neprijatelju. U kom su smislu komcepti prijateljstva i neprijateljstva zadobili nova značenja, i kakva bi to ona mogla biti? Da li proces izgradnje nacije uvek uključuje zajedničkog neprijatelja protiv kog se treba boriti, razvijajući tako Politiku neprijateljstva? Zbornik je proistekao iz projekta “Figura neprijatelja: preispitivanje srpsko-albanskih odnosa”, koji je imao za cilj da dovede u pitanje srpsko-albansko neprijateljstvo tako što će prevrednovati događaje i diskurse, ideje i tradicije koji potkopavaju sadašnje neprijateljstvo i promovišu prijateljstvo.

Politics of Enmity
Edited by Gazela Pudar Draško, Aleksandar Pavlović and Eltion Meka

Izdavač
Institut za filozofiju i društvenu teoriju
Univerzitet u Beogradu

Edicija
Disput

Obim: 297 stranica

Godina izdanja: 2018

ISBN 978-86-80484-22-8