Phanomenologische Ontologie des Sozialen

Uredili Holger Zaborowski, Željko Radinković, Rastko Jovanov

Tekstovi koje sadrži zbornik Phänomenologische Ontologie des Sozialen [Fenomenološka ontologija socijalnoga] bave se temama situativnog identiteta i njihovog značaja za samorazumevanje individua, za društvo i za političko delanje, potom komunikativnim aspektima identiteta, narativnim, ontološkim, institucionalnim i kolektivnim identitetom, fenomenologijom mesta, prostornosti i virtulenim stvarnostima, kao moralom i pravom u pogledu karaktera modernih ratova. Reč je o pojmovnim i fenomenološko-metodološka propitivanja navedenih tema u okviru povesti ideja, savremenih diskursa i fenomenološkog istraživanja uopšte, pri čemu se naglasak stavlja na medijalizaciju socijalnoga i političku dimenziju socijalne ontologije.

Phanomenologische Ontologie des Sozialen
Uredili Holger Zaborowski, Željko Radinković, Rastko Jovanov

Izdavač
Institut za filozofiju i društvenu teoriju
Univerzitet u Beogradu

Edicija
Disput

Obim: 322 stranice

Godina izdanja: 2015

ISBN 978-86-82417-87-3