Pregled metapolitike

Alen Badiju

U svom Pregledu metapolitike, Badiju afirmiše metapolitiku kao ono što stoji nasuprot političkoj filozofiji. Političke filozofije imaju tendenciju da posmatraju državu kao „element istraživanja politike kao mišljenja“. Ključno pitanje je kako misliti demokratiju u njenoj nezavisnosti od države („država ne misli“)? Odgovor na ovo pitanje omogućava povratak emancipatorskog potencijala politici i filozofskom promišljanju istine, pravde i jednakosti nezavisno od tvorevina instuticionalizovane demokratije.

Pregled metapolitike
Alen Badiju

Preveo Radoman Kordić

Izdavači
Institut za filozofiju i društvenu teoriju
Univerzitet u Beogradu

„Filip Višnjić“
Beograd

Edicija
Fronesis

Obim: 110 stranica

Godina izdanja: 2008

ISBN 978-86-82417-18-7