Filozofija tehnike: uvod u teoriju tehničkog odnošenja prema svijetu

Željko Radinković

Knjiga Željka Radinkovića bavi se tehnikom i tehnicitetom kao centralnim određenjima čovekovog bivstvovanja u svetu. Tehnika nas prati tokom čitavog našeg života, ali i ljudski rod od njegovog postanka do današnjih dana. Ona utiče na individualni, društveni i biološki život čoveka na mnoge načine, pa i onda kada nije manifestna i djeluje u pozadini. Imajući to u vidu, ova knjiga se bavi istorijskim razvojem mišljenja o tehnici, njegovom artikulacijom u modernim konceptima teorije delanja, antropološkim određenjima tehnike, fenomenološkim pogledima na tehniku kao integralni dio sveta života, medijalnošću tehnike, ali i pitanjima etike tehnike i procene posledica tehnološkog razvoja.

Filozofija tehnike: uvod u teoriju tehničkog odnošenja prema svijetu

Željko Radinković

Izdavači
Institut za filozofiju i društvenu teoriju
Univerzitet u Beogradu

Akademska knjiga
Novi Sad

Edicija
Arcus

Obim: 128 stranica

Godina izdanja: 2022

ISBN 978-86-82324-16-4