Miris ajvara i miris lavande: ograničenja i slobode (od) etničke identifikacije za mlade u Srbiji

Ana Đorđević

Miris ajvara i miris lavande je kulturno-psihološka studija koja se bavi time kako mladi u Srbiji, rođeni tokom devedesetih godina, razumeju, doživljavaju i osmišljavaju svoju etničku pripadnost, kao i praksama njihove etničke socijalizacije. Specifičnost ove generacije je da nema lična sećanja na period pre početka ratova i raspada Jugoslavije, a da su tadašnja dešavanja vođena nacionalističkom ideologijom oblikovala njihovo rano detinjstvo i razumevanje etniciteta i nacionalnosti. Knjiga je kritičkog karaktera, ali ona kritiku etnonacionalnih identifikacija ne zasniva samo na društveno-teorijskoj ili političkoj osnovi, već je prepoznaje u svakodnevnim iskustvima autonomije i otpora kod mladih.

Miris ajvara i miris lavande: ograničenja i slobode (od) etničke identifikacije za mlade u Srbiji

Ana Đorđević

Izdavači
Institut za filozofiju i društvenu teoriju
Univerzitet u Beogradu

Akademska knjiga
Novi Sad

Edicija
Psyche

Obim: 221 stranica

Godina izdanja: 2022

ISBN 978-86-82324-17-1