Sa zadovoljstvom obaveštavamo da je objavljen novi broj časopisa Filozofija i društvo (34/4). Ovaj broj našeg časopisa sadrži temat o demokratskom socijalizmu, kao i originalne naučne radove o reagovanju manjina na jugoslovenske ratove, društvenoj slobodi i dostojanstvu u misli Nikolaja Berđajeva, te Epikurovom viđenju verodostojnosti opažanja.

Filozofija i društvo je recenzirani akademski časopis otvorenog pristupa koji je osnovan 1987. godine od strane pripadnika beogradske Praxis grupe, a koji danas izdaje Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu četiri puta godišnje. Filozofija i društvo obuhvata i predstavlja ključna kretanja u savremenoj teoriji; povrh toga, časopis podstiče istraživanja iz oblasti filozofije, kao i iz humanističkih i društvenih nauka. Od svog osnivanja, časopis Filozofija i društvo primao je radove vodećih međunarodnih intelektualaca: prvi broj časopisa sadržao je radove Albrehta Velmera i Ričarda Berstina, dok skorašnji brojevi časopisa donose radove T. M. Skenlona, Otfrida Hefea, Žan-Luka Mariona, Džudit Batler, Haukea Brunkhorsta, Keneta R. Vestfala, Hansa Berhnarda Šmida, Mauricija Ferarisa, Dana Zahavija, Pola Kobena, kao i drugih renomiranih filozofa i društvenih teoretičara.

Radovi koji su objavljeni u časopisu Filozofija i društvo indeksirani su u: Web of Science (ESCI), Scopus, ERIH PLUS, Philosopher’s Index, EBSCO, PhilPapers, ResearchGate, Genamics JournalSeek, Google Scholar, J-Gate, ProQuest, ReadCube, Europeana Collections, Journal Index i Baidu Scholar.

Kompletan sadržaj novog broja dostupan je na internet stranici časopisa Filozofija i društvo:

https://journal.instifdt.bg.ac.rs/index.php/fid/issue/view/97