Holokaust i teologija

Priredili Vera Mevorah, Željko Šarić, Predrag Krstić

Zbornik radova Holokaust i teologija predstavlja plod temeljnog istraživanja kompetentnih naučnika iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Bilo da se čitalac slaže sa pojedinim njihovim stavovima ili ne, ne može se poreći da priloženi članci pozivaju na dalje promišljanje egzistencijalno važne teme Holokausta. Jer, spomen patnje je, danas možda i više nego ranije, temelj samog mišljenja koje hoće da bude više od korektnog pregleda, kao i odgovornog delanja. Utoliko ova knjiga poštuje nikada do kraja odredivu izuzetnost Šoe, mrak zanemelosti po kome tumara svaki pokušaj njenog konačnog definisanja, istovremeno ne odustajući od nastojanja da ga različitim pristupima i različitim diskursima rasvetli. U tim nastojanjima, međutim, i razumevanje one svetlosti odozgo u koju se ne može gledati, Boga, prolazi kroz iskušenja. Ovde sabrani tekstovi svedoče o tome i predstavljaju presek stanja savremene refleksije o Holokaustu na ovim prostorima s obzirom na njegovu teološku teoretizaciju.

Holokaust i teologija
Priredili Vera Mevorah, Željko Šarić, Predrag Krstić

Izdavači
Institut za filozofiju i društvenu teoriju
Beograd

Filozofski fakultet
Banja Luka

Edicija
Disput

Obim: 231 stranica

Godina izdanja: 2023

ISBN 978-86-82324-28-7