Salon i društvenost: žene od/za pera?

Dina Gudman, Antoan Lilti

Po prvi put objavljujući prevode tekstova Dine Gudman („Saloni u doba prosvećenosti: susret ambicija žena i filozofa“) i Antoana Liltija („Društvenost i mondenost: ljudi od pera u pariskim salonima osamnaestog veka“), knjiga tematizuje status i karakter pariskih salona u onoj novoj društvenosti koja je obeležila osamnaesti vek. Otmenost ljudi od pera koji su se u njima okupljali ispostavlja se da je bila možda značajnija od njihove učenosti, a ugodna konverzacija bitnija od istraživačkih poduhvata – sve dok nisu prerasli u jakobinske klubove. Posebna pažnja posvećana je, donedavno zanemarenoj, ulozi „salonjera“, žena koje su organizovale te redovne sedmične „soaree“ i koje su rukovodile komunikacijom uglednih zvanica koje su s ponosom ugošćavale.

Salon i društvenost: žene od/za pera?
Dina Gudman, Antoan Lilti

Izdavači
Institut za filozofiju i društvenu teoriju
Beograd

Akademska knjiga
Novi Sad

Edicija
Minima

Obim: 144 stranica

Godina izdanja: 2023

ISBN 978-86-82324-31-7