Pjer Burdije: radikalna misao i praxis

Priredili: Ivica Mladenović, Milan Urošević i Zona Zarić

Zbornik Pjer Burdije: radikalna misao i praxis rezultat je konferencije „Horizonti angažmana: ovekovečiti Burdijea“, održane u decembru 2020 godine na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju. Posredi je zbirka članaka domaćih i regionalnih stručnjaka koji se bave delom Pjera Burdijea. Ovi članci se mogu videti istovremeno kao pokušaj da se regionalna javnost bliže upozna sa Burdijeovim delom i kao ukazivanje na mogućnosti primene njegovih teorijskih koncepata i metodoloških pristupa na istraživanje regionalnog konteksta.

Pjer Burdije: radikalna misao i praxis
priredili Ivica Mladenović, Milan Urošević i Zona Zarić

Izdavač
Institut za filozofiju i društvenu teoriju
Univerzitet u Beogradu

Edicija
Posebna izdanja

Obim: 511 stranica

Godina izdanja: 2023

ISBN 978-86-82324-25-6