Adriana Zaharijević „Zenica oka: nasilni kadrovi i kritička oduzetost“

U izlaganju će se postaviti niz pitanja o tome šta se događa s našim kritičkim sposobnostima kada smo suočeni sa slikama rata, slikama užasa. Šta se dešava s razumom kada je suočen sa slikom čiji prikaz možda prevazilazi moć objašnjenja ili pomirenja s viđenim? Da li ti isečci, kadrovi užasa – koji na različite načine predstavljaju nasilje – jednako tako vrše izvestan oblik nasilja nad nama? Najzad, kakve to veze ima sa kritikom, i šta uopšte znači kritika propuštena kroz nasilne slike – slike nasilja i slike koje vrše nasilje? Drugim rečima, da li je zatupljenost isto što i kritička oduzetost, kakva je u tome uloga afekata i šta nas – ako išta – podstiče da delamo iz nasilja, a protiv nasilja? Ono što će me u ovom izlaganju posebno interesovati jeste mogućnost zalaganja za nenasilje koja je svesno kritička i koja je učinak izloženosti nasilju.

Adriana Zaharijević je diplomirala filozofiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Sve kasnije nivoe studija završila je Fakultetu političkih nauka, spajajući političku filozofiju, feminističku teoriju i društvenu istoriju 19. veka. U Institutu za filozofiju i društvenu teoriju zaposlena je od 2013. godine, a od 2016. radi i kao docentkinja na Univerzitetu u Novom Sadu. Objavila je dve monografije i preko šezdeset radova, koje je predstavljala u zemlji i svetu. Njena sadašnja teorijska interesovanja usredsređena su na polje kritičkog angažmana.