Ajatolah prof. Alireza Arafi: Umereni islam od filozofije do politike. Iransko iskustvo

Predavanje organizuju Centar za religijske nauke „Kom“ i IFDT.
Predavanje će biti na persijskom jeziku uz konsekutivni prevod.

Ajatolah prof. Alireza Arafi (Ali-Reza A’arafi, 1958) rektor je Međunarodnog univerziteta al-Mustafa sa sedištem u Komu, Iran. Ajatolah Arafi objavio je više od deset knjiga i mnogobrojne naučne radove o islamskoj filozofiji, jurisprudenciji i pedagogiji. Dobitnik je brojnih naučnih nagrada i priznanja. Obavljao je visoke funkcije u brojnim naučnim i kulturnim uticajnim institucijama u Iranu, između ostalih i u Visokom savet za kulturu Ministarstva prosvete Islamske Republike Iran, Međunarodnom centru za islamske studije, Kongresu religiologa Irana i Visokom savetu za naučna istraživanja Irana.

Jedan je od supotpisnika zajedničke deklaracije Biskupske konferencije SAD-a i iranskih religijskih lidera protiv ugrožavanja ljudskog života i dostojanstva, protiv oružja za masovno uništenje i za međuverski dijalog.

Međunarodni univerzitet Al-Mustafa, sa sedištem u iranskom svetom gradu Komu, utemeljen je na naučnoj baštini tradicionalnog islamskog univerziteta po kom je taj grad vekovima prepoznatljiv u muslimanskom svetu. Na Univerzitetu al-Mustafa i fakultetima u njegovom sastavu danas studira više od 50.000 studenata iz 122 zemlje.
Ajatolah Alireza Arafi boravi u Beogradu kao gost beogradskog Centra za religijske nauke „Kom“ i u svojstvu je predstavnika vrhovnog verskog vođe Irana ajatolaha Hamneija. Osim ajatolaha Arafija, delegaciju čine i tri prorektora Univerziteta al-Mustafa.