Aleksandar Ostojić Strukture i značenja : beskonačni putevi ka znanju

Predavanje ispituje na koji način određenje prirode znanja uslovljava mogućnost pristupa istom. Pokazaće se kako je pojam znanja nerazdvojan od problema značenja kao i načina na koji su ta značenja uređena, odnosno struktuirana. Povezujući pristupe Đordana Bruna, Lajbnica i Mišela Sera, pokazaćemo da se značenje formira na osnovu veza koji pojmovi grade među sobom, a kako je broj pojmova beskonačan, to će povratno značiti da svaki pojam potencijalno ima beskonačno mnogo značenja u kojima može da se javi. Ovo je za Sera samo podstrek da se putevi znanja povežu, ali ne linearno i jednosmerno kako je to do sada činjeno, već mnogostruko i divergentno – otuda Hermes, kao figura koja povezuje razilčite puteve i mogućnosti saznanja. Razotkrivajući postojeće epistemološke modele, pozaće se, ne samo na koji način se naučno i nenaučno znanje prepliću, već i zašto je ideja hijerahije unutar polja znanja pogrešna. “Nijedna epistemologija nije nevina” reći će Ser. U skaldu sa tim, svaka rigorozna metodologija greši, jer zahtevajuči da se uvek prelazi isti put, zatvara mogućnosti javljanja novih značenja. Da bi se izbegla struktura poretka, kao i svaka vrsta redukcionizma, putovanje ka znanju postaje lutanje, te tako puteva, odnosno metoda biva beskonačno mnogo.

Aleksandar Ostojić je student doktorskih studija Filozofskog fakulteta u Novom Sadu gde je i masterirao 2019. godine sa radom “Clavis universalis kao oslobađanje značenja: Bruno i Lajbnic o beskonačnim mogućnostima saznanja.” za koji je iste godine dobio i nagradu “Dr Zoran Đinđić” za najbolji završni ili master rad iz filozofskih i socioloških nauka. Njegove oblasti interesovanja su filozofija renesanse i moderne(na prvom mestu filozofije Đordana Bruna i Gotfrida Lajbnica) filozofija nauke, filozofija obrazovanja, ali i postmodernistički pristupi, naročito filozofije Mišel Sera i Žil Deleza. Trenutno radi kao istraživač pripravnik na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu i kao student demonstrator na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.