Aleksandar Pavković: Secesionizam i nomos u sistemu država danas

Za razliku od vremena kada je objavljen Nomos der Erde, današnji sistem država se sastoji od 193 države koje su članice kluba za zaštitu teritorijalnog integriteta, Ujedinjenih nacija, i oko 10 de factomalih država koje nisu članice (broj kolonija je zanemarljiv). UN štiti teritorijalni integritet svojih članica samo od drugih država, ali ne i od unutrašnjih pobuna – revolucije ili secesije.

Teritorijalni integritet 40 članica UN-a je, po mišljenju A. Pavkovića ugrožen od separatista ili secesionista i u većini slučajeva te države same nisu sposobne da suzbiju pobunu te vrste. U nekim slučajevima velike i manje sile (SAD, Britanija, Francuska, Rusija) će intervenisati da suzbiju pobunu te vrste ili, ređe, da je potpomognu. Nema nekih pravila ili modela koje ove države slede pri odlučivanju kada da intervenišu, a kada ne. 

Da li je ova arbitratnost i nesigurnost intervencije znak nedostatka “nomosa” u sadašnjem sistemu? U Evropi i severnoj Americi izgleda da je uspostavljen određen nomos: tu su se države odrekle međusobnog takmičenja za teritoriju kao i upotrebe sile u međusobnim odnosima. I tu naravno ima secesionističkih pokreta, ali se u svrhe secesionizma ne koristi oružana sila. To je prvenstveno posledica fundamentalne promene politike samih tih država posle II svetskog rata (kako je to primetio Karl Šmit). Zašto je taj nomos ograničen samo na ta dva kontinenta?

Aleksandar Pavković predaje komparativnu politiku i političku teoriju na Univerzitetu Makvori (Macquarie) u Sidneju. U Beogradu je u doba socijalizma predavao epistemologiju na Filozofskom fakultetu. Napisao je sledeće knjige: Razlozi za sumnju (Beograd, 1988), Slobodan Jovanović: An Unsentimental Approach to Politics (New York, 1993, prevod na srpski Beograd 2008), The Fragmentation of Yugoslavia: Nationalism and War in the Balkans (London, 1997, 2000), Creating New States:Theory and Practice of Secession (sa Peterom Radanom, Farnham, UK, 2007, prevod na srpski 2010) i New States, Old Anthems: Identity and Nationalism in the Balkans (sa Kitom Kelenom, London, septembar 2015). Urednik je više zbornika među kojima je i The Ashgate Research Companion to Secession (2011).