Aleksandra Bulatović Otpornost i nasilje

Cilj izlaganja je problematizovanje relacije nasilja i otpornosti. Otpornost je fundamentalna čovekova funkcija koja omogućava pozitivan ishod njegovog funkcionisanja uprkos teškoćama, te se određuje i kao definišući kvalitet socijalne kompetencije. Nasilje je element organske otpornosti, kako individualne tako i društvene. Da li društvena praksa koja preusko uslovljava nasilje kao strategiju za rešavanje konflikata time smanjuje njegovu otpornost?

Aleksandra Bulatović je naučna saradnica Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu. Njeno istraživačko interesovanje usmereno je na nekonvencionalne bezbednosne pretnje i razmatranje načina društvene reakcije na njih u kontekstu posledica na savremeno demokratsko društvo i međunarodni sistem. Poseban interes ima za pitanja humane bezbednosti u okviru koje je ključna kategorija pravo na optimalan kvalitet života, što se odnosi na čitav spektar etičkih pitanja na nivou javne politike kao i na nivou individualnih i kolektivnih vrednosti.