Alenka Zupančič: Dva predavanja

Seksualno i ontologija
Rimska dvorana Biblioteke grada Beograda

Frojdovsko shvatanje seksualnosti često se svodi na tezu da sve stvari na kraju krajeva imaju seksualno značenje. Taj hermeneutički pogled na psihoanalizu ispušta iz vida njeno ključno otkriće i novinu. Frojd je otkrio da je ljudska seksualnost problem (nešto čemu je potrebno objašnjenje), a ne nešto pomoću čega se konačno može objasniti svaki (drugi) problem. Seksualnost je intrinsično problematična: ona nije materijal koji se može prikladno opisati i omeđiti, već je sama nemogućnost sopstvene omeđenosti ili ograničenja. Kao takva, seksualnost je u pojmovnom smislu značajna i utiče na ontološka pitanja. Lekcija i imperativ psihoanalize nije – „posvetimo svu svoju pažnju seksualnom (značenju) kao našem vrhovnom obzorju“; umesto toga, reč je o svođenju seksa i seksualnog (koje je zapravo oduvek bilo preopterećeno značenjima i tumačenjima) do tačke ontološke nedoslednosti, koja je kao takva nesvodiva.

Organizovano u saradnji Biblioteke grada Beograda i Instituta za filozofiju i društvenu teoriju.

Hegel i Frojd
Institut za filozofiju i društvenu teoriju

Izlaganje će razmatrati Frojdov čuveni tekst o Verneinung-u (oporicanju), ispitujući njegovu vezu s Hegelovim pojmom i operacijom Aufhebung-a. Ideja je da se predloži jedna vrsta paralelnog postavljanja dve pojmovne operacije u odnosu na pozadinu koja omogućava da na svetlo izbiju neki singularni, manje očevidni, ali apsolutno ključni aspekti ta dva pojma, kao i širih teorijskih okvira unutar kojih se oni pojavljuju.

Alenka Zupančič je doktorirala filozofiju na Univerzitetu u Ljubljani i Univerzitetu Paris VIII. Zupančič je naučna savetnica na Institutu za filozofiju Slovenačke akademije nauka i umetnosti i gostujuća profesorka na Evropskom univerzitetu interdisciplinarnih studija u Švajcarskoj. Član je izdavačkog saveta časopisa Filozofija i društvo i stalni saradnik Centra za napredne studije za jugoistočnu Evropu. Autorka je brojnih članaka i knjiga o psihoanalizi i filozofiji, koje su prevedene na mnoge jezike. Neke od knjiga prevodene na engleski jezik su The Odd One In: on Comedy; Why Psychoanalysis: Three Interventions; The Shortest Shadow: Nietzsche’s Philosophy of the Two i Ethics of the Real: Kant and Lacan. Alenka Zupančič je takođe kourednica edicije Analecta i glavna urednica časopisa za filozofiju i psihoanalizu Problemi.

http://www.egs.edu/faculty/alenka-zupancic/biography/