Ambasadorka Izraela Fišer Kam održala predavanje na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju

U dvočasovnom razgovoru upriličenom za istraživače Instituta za filozofiju i društvenu teoriju kao i članove akademske zajednice Srbije Nj. E. Ambasadorka Alona Fišer Kam istakla je bliskost Srbije i Izraela kao i strateško opredeljenje da se odnosi dve zemlje pospeše na svim poljima.

Ona je dodala da Izrael preduzima korake da pomogne sektor visokih tehnologija u Srbiji transferom znanja o inovacijama i saradnjom u privredi, ukazujući na sličnosti dve zemlje. Posebno je istakla preduzetnički duh koji karakteriše izraelsku naciju, tolerantnost kao posledicu izradnje države sa imigrantima sa razičitih kontinenata, te upornost, spremnosti da se dožive neuspesi i hrabost kao preduslove za inovacije i kreativnost. Ambasadorka je otvorila i teme izbora u Izraelu, situacije na Bliskom istoku i naučnoistraživačke saradnje.

Direktor Instituta Petar Bojanić istakao je da gostovanje ambasadorke dolazi posle niza aktivnosti koje je Institut preduzeo na jačanju saradnje sa izraelskom naučnoistraživačkom zajednicom. Najnovija odluka Naučnog veća Instituta da osnuje Laboratoriju za istraživanja Holokausta kao i Laboratoriju za digitalnu sociometriju usmerene su u pravcu koji je plodonosan  za saradnju sa izraelskim akademskim institucijama i veću mobilnost naučnika.

Dogovoreno je da se nastave razgovori na konkretizaciji saradnje sa Instututom oko tema uticaja tehnologija na društvo, što je Srbiji potrebno u nastojanju da svoju ekonomiju usmeri ka digitalnom preduzetništvu, kao i jevrejskih studija pri Centru za napredne studije jugoistočne Evrope, u čemu Institut aktivno učestvuje.

Predavanju je prisustvovalo preko 30 predstavnika akademske zajednica sa Univerziteta u Beogradu i Novom Sadu.