Ana Dimiškovska Možemo li racionalnim sredstvima rešiti duboke nesuglasice?

Problem „dubokih nesuglasica“ u poslednjih nekoliko decenija bio je predmet važnih teorijskih uvida u okviru polja teorije argumentacije. Prema poznatoj definiciji Roberta Fogelina, duboke nesuglasice, za razliku od uobičajene razmene argumenata, dešavaju se onda kada suprotstavaljene strane ne dele nijedno važno uverenje, preferenciju ili proceduru razrešenja sukoba. Teorijska analiza dubokih nesuglasica i srodnih fenomena otvara važna pitanja u vezi s opsegom i granicama racionalnih metoda za razrešenje konflikata mišljenja i stavova koji proishode iz sukoba temeljnih principa.

Ovo izlaganje će nastojati da postavi argumentacijski fenomen dubokih nesuglasica u širi teorijski kontekst, posebno kroz poređenje s konceptom “différend” Žan-Fransoa Liotara. Središnji deo izlaganja biće posvećen kritičkom razmatranju savremenih pristupa koji ne dele Fogelinov skepticizam po pitanju mogućnosti racionalnog razrešenja dubokih nesuglasica. Izneće se tvrdnja da je u svrhu adektvatnog razmatranja „skeptičnog izazova“, sadržanog u konceptu dubokih nesuglasica, potrebno usvojiti šire, sofisticiranije razumevanje racionalnosti kao šireg okvira za proučavanje argumentacijskih fenomena. Takav pristup, takođe će se tvrditi, može imati značajne teorijske, kao i praktične implikacije.

Ana Dimiškovska je profesorka filozofije na Filozofskom fakultetu Univerziteta Ćirilo i Metodije u Skoplju. Trenutno predaje istoriju logike, epistemologiju, filozofiju jezika i filozofiju prava. Glavne oblasti njenih interesovanja su teorija argumentacije i pravno rasuđivanje. Objavila je tri monografije i veći broj naučnih tekstova u domaćim i inostranim stručnim časopisima.