Ana Dimiškovska: Pravne fikcije kao instrument strategijskog manevrisanja u sudijskom rasuđivanju

Pravna fikcija se uobičajeno definiše kao specifična pravna tehnika utemeljena na kvalifikaciji činjenica koja je suprotna realnosti, sa ciljem da se dobije određena pravna posledica. Upotreba fikcija u pravnom rasuđivanju ima kontroverzni status: sa jedne strane, pravne fikcije mogu predstavljati instrumente traganja za sprovodljivim rešenjem pravnih problema, naročito u „teškim“ pravnim slučajevima, ali sa druge strane one mogu predstavljati i tehnike manipulacije i zloupotrebe sudijske moći.