Ana Miškovska Kajevska: Zašto uobičajene naučne tvrdnje o ratnim pozicioniranjima beogradskih i zagrebačkih feministkinja tokom devedesetih treba da budu mnogo manje uobičajene?

Izlaganje će predstaviti rezultate istraživanja o ratnim pozicioniranjima beogradskih i zagrebačkih feministkinja tokom devedesetih godina XX veka. Na osnovu dubinskih intervjua s 48 aktivistkinja, kao i analize naučnih izvora, originalne građe feminističkih grupa i novinskih tekstova, autorka će pokušati da objasni nužnost napuštanja uobičajene naučne tvrdnje o sličnosti između Beograda i Zagreba devedesetih kada je reč o ratnim pozicioniranjima feministkinja i dinamici između njih. Pored toga, biće reči i o potrebi kritičkog preispitivanja uobičajene klasifikacije feministkinja na antinacionalističke i nacionalističke, te potrebi za generalnim kritičkim odnosom prema klasifikacijama i izjavama s kojima se susrećemo u naučnoj literaturi, bez obzira na to koliko su te tvrdnje česte i koliko izgledaju logične i objektivne na prvi pogled.

Ana Miškovska Kajevska (1976, Skoplje, Makedonija) doktorirala je na Amsterdamskom Univerzitetu marta 2014. Na istom je univerzitetu u septembru 2006. i cum laude diplomirala iz oblasti sociologije i rodnih studija, s tezom o razvoju nacionalnog i ženskog pitanja u Jugoslaviji 1941-1991. Završila je ženske i mirovne studije u Zagrebu, a ima i dugogodišnje aktivističko iskustvo u radu na zaštiti životne sredine, ljudskim pravima i seksualnom obrazovanju.