Analiza časopisa Sociologija (1997-2017)

Predavanje je sačinjeno iz dva dela. Prvi deo je posvećen rezultatima analize citiranosti socioloških klasika u časopisu Sociologija za period 1997–2017. Za polaznu tačku ove analize, u pogledu upotrebe metoda analize citiranosti, uzet je rad Aljoše Mimice i Vladimira Vuletića Gde se dede treći klasik? – analiza citiranosti Marksovih, Veberovih i Dirkemovih radova u časopisu Sociologija 1959–1996. U drugom delu predavanja biće predočene opšte tendencije u pogledu određenih obeležja autora i samih radova (prema polu i starosti autora, vrsti članka, jezicima na kojima su radovi objavljivani itd.). I u ovom slučaju je obuhvaćen isti period.

 

Božidar Filipović je diplomirani sociolog. Od 2012. do februara ove godine je radio na Filozofskom fakultetu u Beogradu (Odeljenje za Sociologiju) kao asistent. Oblast njegovog interesovanja je sociološka teorija.

Aleksandra Marković je trenutno je na doktorskim akademskim studijama i radi na disertaciji o ideološko-političkoj orijentaciji prekarijata u Srbiji. Od 2018. godine zaposlena je kao istraživačica saradnica na projektu Instituta za sociološka istraživanja, gde je prethodno – od 2014. do 2018. godine – bila angažovana kao stipendistkinja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.