Andrej Mitić: Konstrukcija prostora i reprezentacija Drugosti – slučaj ruske putopisne kulture

Polazeći od teorijsko-metodoloških pretpostavki „prostornog“ i „kulturnog“ obrta u društvenim naukama, kao i užeg tematskog okvira rasprava o alteritetu, namera autora je da u ovom predavanju usmeri pažnju na rusku simboličku geografiju evropskog prostora. Figura „Drugosti“ predstavlja interdisciplinarno prihvaćenu „fundamentalnu kategoriju ne samo društvenog iskustva nego i društvene analize“ (Todorova, 1999), a putopisni žanr privilegovani format za distribuciju slika Drugosti.

S obzirom da simbolička pozicija Evrope na ruskoj mentalnoj mapi zauzima povlašćeno mesto „konstitutivnog Drugog“, narativne i diskurzivne strategije predstavljanja i konstruisanja njenog prostora uspostavljaju referentni okvir za artikaluciju ruskih identitetskih obrazaca. Izdvajajući iz guste mreže ruskih putopisnih tekstova paradigmatske obrasce kojima se proizvodi diskurzivni konstrukt „Evrope“, kroz socijalno-istorijsku kontekstualizaciju autor prati kreiranje autoslike Rusije, koja u heteroimaginiranju evropskog prostora nalazi „ontološki uslov“ izumevanja vlastitog identiteta.

Andrej Mitić je diplomirao na Odeljenju za filozofiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Magistarsku tezu i doktorsku disertaciju odbranio je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu. Izlagao je radove na više međunarodnih konferencija. Objavio je više naučnih radova u Srbiji i inostranstvu.