Andrew Hodges: „Naučna zajednica“: stvaranje jezika za suočavanje sa društvenom promenom i neoliberalnom „tranzicijom“ u postsocijalističkoj Srbiji

Ovo predavanje prati jednu specifičnu grupu ljudi – astrofizičare i astrofizičarke u Beogradu, sa kojima sam sarađivao tokom jednogodišnjeg etnografskog terenskog istraživanja – i način na koji su oni reagovali na kolaps Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (SFRJ). Posebnu pažnju posvećujem tropu – naddržavne „naučne zajednice“ – koji su oni često upotrebljavali. Tokom predavanja analiziram na koji način je ovaj termin bio korišćen u odnosu na kontekst naučne i ekonomske izolacije tokom devedesetih godina XX veka i u toku kasnije neoliberalne „tranzicije“ na početku novog milenijuma.

Andrew Hodges je antropolog na Univerzitetu u Mančesteru, koji trenutno sprema doktorat i priprema članke za objavljivanje. U sklopu doktorskog studija, radio je sa astrofizičarima i astrofizičarkama, kao i sa studentima/studentkinjama astrofizike i astronomije u Beogradu godinu dana na institutu na Zvezdari. Uporedio je iskustvo u Beogradu sa onima koja je stekao baveći se sličnom etnografijom šest meseci u Zagrebu. Magistrirao sa dva Mastera  – jedan u istoriji nauke, te jedan u antropološkom istraživanju na Univerzitetu u Mančesteru. Diplomirao je na Kembridžu, gde je studirao prirodne nauke, fokusirajući se na matematiku i istoriju nauke. Trenutno živi u Zagrebu, gde također objavljuje tekstove za portal h-alter i za Nepokoreni Grad, časopis mladih antifašista Zagreba.