(Anti)evropske politike kulture u evropskoj prestonici kulture

Tribina će se održati povodom godinu dana rada Regionalnog naučnog centra Instituta za filozofiju i društvenu teoriju. Novi Sad je dobio titulu Evropske prestonice kulture 2021. Zbog toga je potrebno baš u njemu govoriti o kulturnim politikama o kulturnim obrascima u našem društvu. Pojam kulture će se na tribini posmatrati u najširem značenju toga pojma, uključujući i medije i kulturu kao bojno polje za sukobljavanje ideoloških matrica. Koliko mediji utiču na promovisanje određenih kulturnih politika? Da li može da opstane nekomercijalna kultura? Koji su savremeni trendovi u kulturi Srbije?

Učesnice:
prof. dr Milena Dragićević Šešić, Fakultet dramskih umetnosti Univerziteta umetnosti
prof. dr Snježana Milivojević, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu
dr Aleksandra Đurić Bosnić, Zavod za kulturu Vojvodine
dr Adriana Zaharijević, Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu

Moderator:
dr Milivoj Bešlin, Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu