Armin Grunvald: Dodeljivanje društvenog značenja novoj tehnologiji: izazov za rasprave o odgovornosti?

Studentski Kulturni Centar, Niš

Društvene i etičke rasprave o novim i tek nastajućim naukama i tehnologijama ne fokusirajuse na ove tehnologije kao takve. Proboj koji je čisto naučni ili veliki uspeh u laboratorijskom istraživanju nema per se nikakvo društveno značenje. Rasprave o RRI (Responsible Research and Inovation) izaziva samo društveno-tehnička kombinacija naučnih i tehničkih napredaka i projekcija, s jedne strane, i njihovih mogućih društvenih posledica i uticaja, s druge. Samo tada se pojavljuju pitanja kao što su: šta je to što čeka nas ili buduće generacije, šta mogu biti etički, politički ili društveni ulozi, i šta razvoj o kome je reč može da znači, u različitom pogledu, za ljudsku budućnost i budućnost društva. Upravo ova pitanja o društveno-tehničkom značenju nove tehnologije sačinjavaju glavni predmet, često kontraverznih, etičkih rasprava. Prema tome, čini se očiglednim da moramo neposredno da se bavimo problemom kako su ova značenja stvorena i pripisana, šta je njihov sadržaj, kako se ona prenose i rasprostiru, i kakve posledice to pripisivanje značenja ima u etičkim raspravama i izvan njih, na primer, za formiranje javnog mnjenja ili donošenje političkih odluka.

U diskusiji će učestvovati Olga Nikolić i Željko Radinković (IFDT).