Armin Grunvald: Anticipacija između predikcije i spekulacije: hermeneutički način orijentacije

Anticipacija mogućih budućih posledica naučnog i tehnološkog napretka služi obezbeđivanju orijentacije. Prema konsekvencijalističkoj paradigmi posledice delovanja i odluka trebalo bi da se razmatraju i uvide s obzirom na njihovu poželjnost. Međutim, značajna raznovrsnost stavova o budućnosti i njihova različitost, koja često postaje očigledna u pogledu na perspektive više vizionarskih budućnosti, ugrožavaju mogućnost ispostavljanja željene orijentacije i odgovarajućeg saveta za društvo i kreiranje politike. Što su predviđene budućnosti više različite i spekulativne, to se više smanjuju šanse za uspeh u pružanju pouzdane orijentacije. Nasuprot prethodnoj pozadini, predstaviće se i razmatrati tri različita načina orijentacije koje nam nude studije i refleksije o budućnosti: prognostički način orijentacije, način orijentacije baziran na scenariju i hermeneutički način orijentacije. Hermeneutički način orijentacije će biti objašnjen detaljnije. Njegov cilj je da razotkrije tehno-vizionarske budućnosti kao ilustracije budućnosti koje čovek stvara („man-made“), i kao ekspresije značenja koje se pridaje novoj tehnologiji.

Armin Grunvald je diplomirao studije fizike 1983. godine. Promocija 1987. godine na Univerzitetu Keln radom iz oblasti teorije fizike čvrstih tela. Studij matematike i filozofije zaključen 1991. godine prvim državnim ispitom. 1998. godine habilitacija i venia legendi iz oblasti filozofije na Univerzitetu Marburg. Od oktobra 1999. godine direktor ITAS u Karlsrueu, profesor filozofije. Od 2002. godine upravnik Biroa za procenu posledica tehnike pri nemačkom parlamentu. Od 2007. godine profesor na katedri za filozofiju tehnike i etiku tehnike na Univerzitetu Karlsrue. Težišta istraživanja: teorija procene posledica tehnike, etika tehnike, koncepti održivosti, nanotehnologija i društvo.