Benjaminova kritika nasilja: prilozi i komentari / Priredio Petar Bojanić

Knjiga obuhvata provokativni i uticajni esej Waltera Benjamina „Prilog kritici nasilja“ (1921), kao i tekstove koji ga prate i osvetljavaju iz više aspekata. Među njima su tekstovi Petra Bojanića koji otvaraju i zatvaraju knjigu, Benjaminovi posthumno objavljeni fragmenti značajni za rekonstrukciju ideje eseja, a koji se danas danas vide kao njegov integralni deo, kao i tekstovi „Rat“ (1915/16) Ericha Ungera i „Anti-Kain“ (1919) Kurta Hillera, koji se smatraju za izvor Benjaminove inspiracije za pisanje ovog eseja i na koje neposredno referiše u njemu. Osnovna tema ovog izuzetno složenog teksta je odnos prava i nasilja (božanskog, revolucionarnog…), odnosno, pitanje da li nasilje kao sredstvo može da se opravda. Centralni esej je publikovan u dvojezičnom izdanju, na nemačkom originalu i uporedo u redigovanom prevodu na srpski jezik.

Benjaminova kritika nasilja: prilozi i komentari / Priredio Petar Bojanić, preveo sa nemačkog Željko Radinković. Beograd – Novi Sad, IFDT – Akademska knjiga, 2018, 192 stranice. ISBN: 978-86-80484-24-2